Атлас на човешката анатомия
Артерии на таза и долния крайник

Основен Дерматит

Артерии на таза и долния крайник

Общата илиачна артерия (a. Iliaca communis) (фиг. 225, 227) е сдвоен съд, образуван от бифуркация (разделяне) на коремната аорта. На нивото на сакроилиачната става всяка обща илиачна артерия поражда два крайни клона: външната и вътрешната илиачна артерия.

Външната илиачна артерия (a. Iliaca externa) (фиг. 227) е основният съд, който осигурява кръв на целия долен крайник. В областта на таза от него се разклоняват съдове, снабдяващи мускулите на таза и корема, както и черупката на тестиса и големите срамни устни. Преминавайки под ингвиналната връзка до бедрото, тя продължава във бедрената артерия (a. Femoralis) (фиг. 228), която лежи между екстензорите и адукторите на бедрото. Редица клонове се отклоняват от бедрената артерия:

1) дълбоката артерия на бедрото (a.profunda femoris) (фиг. 228) е най-големият съд, простиращ се от бедрената артерия, от който медиалната и страничната артерии обикалят бедрената кост (aa. Circumflexae femoris medialis et lateralis) (фиг. 228 ), които пренасят кръв към кожата и мускулите на таза и бедрото, както и три перфориращи артерии (aa. perforantes) (фиг. 228), захранващи бедрената кост, тазобедрените флексори и тазобедрената става;

2) повърхностната епигастрална артерия (a. Epigastrica superficialis) е насочена към кожата и външния мускул на корема;

3) повърхностната артерия, която се огъва около илиума (а. Circumflexa ilium superficialis), доставя кръв към кожата, мускулите и ингвиналните лимфни възли;

4) външните генитални артерии (aa. Pudendae externae) осигуряват кръв към кожата на срамната кост, скротума и големите срамни устни;

5) ингвинални клони (rr. Inguinales) подхранват кожата, повърхностните и дълбоки лимфни възли в областта на слабините.

Вътрешната илиачна артерия (a. Iliaca interna) (фиг. 227) е разположена директно в тазовата кухина. Отклоняващите се от него клонове се подразделят на стените на малкия таз, снабдяващи с кръв и снабдяващите органи на малкия таз. Първите са:

1) илио-лумбалната артерия (a. Iliolumbalis), проникваща в мускулите на корема и лумбалната област на гърба;

2) странични сакрални артерии (aa.sacrales laterales) (фиг. 228), насищащи сакрума с кръв, кожата на сакралната област, долните части на мускулите на гърба и корема, както и гръбначния мозък;

3) горната глутеална артерия (a. Glutea superior), която храни мускулите на таза, бедрото, перинеума и глутеалните мускули;

4) долната глутеална артерия (a. Glutea inferior), която пренася кръв към кожата и мускулите на глутеалната област, частично до мускулите на таза и бедрото, както и хранене на седалищния нерв и тазобедрената става;

5) обтурационната артерия (a.obturatoria), която насочва клоновете си към мускулите на таза и бедрото, доставя кръв към тазобедрената става и исхиума.

Най-големите артерии, които пренасят кръв към тазовите органи, са както следва:

1) пъпната артерия (a. Umbilicalis) доставя горните части на пикочния мехур и дисталната част на уретера;

2) средната ректална артерия (a. Rectalis media) доставя кръв към стените на ректума, част от простатната жлеза и семенните мехурчета;

3) артерията на семепровода (а. Ductus deferentis) (фиг. 227) доставя кръв към семепровода, семенните мехурчета и епидидима; при жените е изолирана маточната артерия (a. uterina), която захранва стените на матката, влагалището, фалопиевите тръби и яйчниците;

4) вътрешната генитална артерия (a.pudenda interna) (фиг. 227) доставя кръв към уретрата, долната ректума, мускулите на перинеума, клитора, скротума и пениса.

Бедрената артерия продължава от подколенната артерия (a. Poplitea) (фиг. 229, 231), легнала в подколенната ямка, спускаща се надолу и настрани и представляваща съд на долния крайник. Той дава медиалните и страничните коленни клони, които обграждат мускулите, анастомозирайки един с друг и образувайки съдовата система на колянната става (род rete articulare). Множество клони са насочени към мускулите на долната част на бедрото. В долния ъгъл на ямката подколенната артерия е разделена на крайни клонове: предната и задната тибиална артерия.

Предната тибиална артерия (a. Tibialis anterior) (фиг. 229, 231) през междукостната мембрана отива към предната повърхност на подбедрицата и слиза надолу между екстензорите, давайки по хода многобройни мускулни клони. В долната трета на крака от него се разклоняват медиалната и страничната предна артерия на глезена (aa. Malleolares anterior, medialis et lateralis), образувайки съдовата част на глезена (rete malleolare) (фиг. 230, 231) - странична и медиална. На гръбната повърхност предната тибиална артерия преминава в гръбната артерия на стъпалото (a.dorsales pedis) (фиг. 230).

Гръбната артерия на стъпалото дава медиалната и страничната тарзална артерия (aa. Tarseae mediales et laterales), които участват в образуването на гръбната съдова система на стъпалото. Също така, дъгообразна артерия (a.arcuata) се разклонява от нея, разклонявайки се на четири гръбни метатарзални артерии (aa.metatarsae dorsales) (Фиг. 230), всяка от които от своя страна е разделена на две гръбни цифрови артерии (aa.digitales dorsales), доставящ кръв към гърба на II-V пръстите на краката. Крайните клонове на гръбната артерия са първата гръбна метатарзална артерия (a.metatarsea dorsalis prima), разклоняваща се в гръбните дигитални артерии, две от които снабдяват кръв с I пръст, а един - медиалната повърхност на II пръст и дълбокият плантарен клон (r. Plantaris profundus), разпростира се през първото междукостно пространство до плантарната повърхност на стъпалото и участва в образуването на плантарната дъга (arcus plantaris).

Задната тибиална артерия (a. Tibialis posterior) (фиг. 229, 231, 232) се спуска надолу по крака, преминавайки по цялата му задна повърхност. Огъвайки се около медиалния глезен на пищяла, артерията преминава към подметката и дава медиалната и страничната плантарна артерия (aa. Plantaris medialis et lateralis). Най-големият клон на задната тибиална артерия е перонеалната артерия (a. Fibularis) (фиг. 229, 230, 231), която доставя кръв на фибулата, мускулите на долната част на крака на задната и страничната групи. В допълнение, артерията дава медиални и странични разклонения на глезена (rr. Malleolares mediales et laterales) (фиг. 229, 231), които участват в образуването на страничната и медиалната съдова мрежа на глезените и калканеалните клони (rr. Calcanei) (фиг. 231) хранене на петата в областта на стъпалото и участие в образуването на петата мрежа (rete calcaneum) (фиг. 229, 231, 232).

Медиалната плантарна артерия (a.plantaris medialis) преминава по медиалния ръб на плантарната повърхност на стъпалото (фиг. 231, 232), която е разделена на повърхностен и дълбок клон и осигурява кръв на кожата и мускулите на стъпалото.

Страничната плантарна артерия (a. Plantaris lateralis) (фиг. 231, 232) дава своя собствена плантарна дигитална артерия (a. Digitalis plantaris propria), насочена към страничния ръб на V пръста, в областта на първото интерметатарзално пространство анастомозира с плантарния клон на гръбната артерия на стъпалото и образува дълбока плантарна арка (arcus plantaris profundus) (фиг. 232). От тази дъга четири плантарни метатарзални артерии (aa.metatarseae plantares) (фиг. 232), всяка от които е разделена на две собствени плантарни дигитални артерии (aa.digitales plantares propriae) (фиг. 232), снабдяващи кръв с пръстите на краката.

Фигура: 225. Артерии на дебелото черво:

1 - средна дебело-чревна артерия; 2 - долна мезентериална артерия; 3 - коремна аорта; 4 - лявата дебело-чревна артерия;

5 - сигмоидно-чревна артерия; 6 - обща илиачна артерия; 7 - горна ректална артерия

Фигура: 227. Артерии на тазовата кухина:

1 - коремна аорта; 2 - обща илиачна артерия; 3 - средната сакрална артерия; 4 - вътрешна илиачна артерия;

5 - външна илиачна артерия; 6 - вътрешна генитална артерия; 7 - артерия на семепровода; 8 - долна ректална артерия

Фигура: 228. Бедрена артерия:

1 - обща илиачна артерия; 2 - дълбока артерия, огъваща се около бедрената кост; 3 - вътрешна илиачна артерия;

4 - странична сакрална артерия; 5 - дълбока артерия на бедрото; 6 - медиалната артерия, обвивката на бедрената кост;

7 - странична артерия, обгръщаща бедрената кост; 8 - перфориращи артерии; 9 - бедрена артерия; 10 - низходящата артерия на коляното

Фигура: 229. Артерия на пищяла:

1 - подколенна артерия; 2 - странична горна артерия на коляното; 3 - медиална горна артерия на коляното; 4 - гастрокнемиални артерии;

5 - странична долна колянна артерия; 6 - медиалната долна артерия на коляното; 7 - предна тибиална артерия;

8 - задна тибиална артерия; 9 - перонеална артерия; 10 - медиални разклонения на глезена;

11 - странични разклонения на глезена; 12 - пета мрежа

Фигура: 230. Предна тибиална артерия:

1 - рецидивираща предна тибиална артерия; 2 - предна тибиална артерия; 3 - перфориращ клон на перонеалната артерия;

4 - странична васкулатура на глезена; 5 - странична тарзална артерия; 6 - гръбна артерия на стъпалото; 7 - дорзални метатарзални артерии

Фигура: 231. Задна тибиална артерия:

1 - подколенна артерия; 2 - гастрокнемиален мускул; 3 - предна тибиална артерия; 4 - перонеална артерия;

5 - задна тибиална артерия; 6 - медиален клон на глезена; 7 - медиалната васкулатура на глезена; 8 - клон на петата;

9 - странична плантарна артерия; 10 - медиална плантарна артерия; 11 - пета мрежа

Фигура: 232. Артерии на стъпалото (плантарна повърхност):

1 - пета мрежа; 2 - задна тибиална артерия; 3 - медиална плантарна артерия; 4 - странична плантарна артерия;

5 - дълбока плантарна арка; 6 - плантарни метатарзални артерии; 7 - собствени плантарни цифрови артерии

Общата илиачна артерия (a. Iliaca communis) (фиг. 225, 227) е сдвоен съд, образуван от бифуркация (разделяне) на коремната аорта. На нивото на сакроилиачната става всяка обща илиачна артерия поражда два крайни клона: външната и вътрешната илиачна артерия.

Външната илиачна артерия (a. Iliaca externa) (фиг. 227) е основният съд, който осигурява кръв на целия долен крайник. В областта на таза от него се разклоняват съдове, снабдяващи мускулите на таза и корема, както и черупката на тестиса и големите срамни устни. Преминавайки под ингвиналната връзка до бедрото, тя продължава във бедрената артерия (a. Femoralis) (фиг. 228), която лежи между екстензорите и адукторите на бедрото. Редица клонове се отклоняват от бедрената артерия:

1) дълбоката артерия на бедрото (a.profunda femoris) (фиг. 228) е най-големият съд, простиращ се от бедрената артерия, от който медиалната и страничната артерии обикалят бедрената кост (aa. Circumflexae femoris medialis et lateralis) (фиг. 228 ), които пренасят кръв към кожата и мускулите на таза и бедрото, както и три перфориращи артерии (aa. perforantes) (фиг. 228), захранващи бедрената кост, тазобедрените флексори и тазобедрената става;

2) повърхностната епигастрална артерия (a. Epigastrica superficialis) е насочена към кожата и външния мускул на корема;

3) повърхностната артерия, която се огъва около илиума (а. Circumflexa ilium superficialis), доставя кръв към кожата, мускулите и ингвиналните лимфни възли;

4) външните генитални артерии (aa. Pudendae externae) осигуряват кръв към кожата на срамната кост, скротума и големите срамни устни;

5) ингвинални клони (rr. Inguinales) подхранват кожата, повърхностните и дълбоки лимфни възли в областта на слабините.

Вътрешната илиачна артерия (a. Iliaca interna) (фиг. 227) е разположена директно в тазовата кухина. Отклоняващите се от него клонове се подразделят на стените на малкия таз, снабдяващи с кръв и снабдяващите органи на малкия таз. Първите са:

1) илио-лумбалната артерия (a. Iliolumbalis), проникваща в мускулите на корема и лумбалната област на гърба;

2) странични сакрални артерии (aa.sacrales laterales) (фиг. 228), насищащи сакрума с кръв, кожата на сакралната област, долните части на мускулите на гърба и корема, както и гръбначния мозък;

3) горната глутеална артерия (a. Glutea superior), която храни мускулите на таза, бедрото, перинеума и глутеалните мускули;

4) долната глутеална артерия (a. Glutea inferior), която пренася кръв към кожата и мускулите на глутеалната област, частично до мускулите на таза и бедрото, както и хранене на седалищния нерв и тазобедрената става;

5) обтурационната артерия (a.obturatoria), която насочва клоновете си към мускулите на таза и бедрото, доставя кръв към тазобедрената става и исхиума.

Най-големите артерии, които пренасят кръв към тазовите органи, са както следва:

1) пъпната артерия (a. Umbilicalis) доставя горните части на пикочния мехур и дисталната част на пикочните пътища;

2) средната ректална артерия (a. Rectalis media) доставя кръв към стените на ректума, част от простатната жлеза и семенните мехурчета;

3) артерията на семепровода (а. Ductus deferentis) (фиг. 227) доставя кръв към семепровода, семенните мехурчета и епидидима; при жените е изолирана маточната артерия (a. uterina), която захранва стените на матката, влагалището, фалопиевите тръби и яйчниците;

4) вътрешната генитална артерия (a.pudenda interna) (фиг. 227) доставя кръв към уретрата, долната ректума, мускулите на перинеума, клитора, скротума и пениса.

Фигура: 227.

Тазови артерии

1 - коремна аорта;

2 - обща илиачна артерия;

3 - средната сакрална артерия;

4 - вътрешна илиачна артерия;

5 - външна илиачна артерия;

6 - вътрешна генитална артерия;

7 - артерия на семепровода;

8 - долна ректална артерия

Фигура: 228.

1 - обща илиачна артерия;

2 - дълбока артерия, огъваща се около бедрената кост;

3 - вътрешна илиачна артерия;

4 - странична сакрална артерия;

5 - дълбока артерия на бедрото;

6 - медиалната артерия, обвивката на бедрената кост;

7 - странична артерия, обгръщаща бедрената кост;

8 - перфориращи артерии;

9 - бедрена артерия;

10 - низходящата артерия на коляното

Фигура: 229.

1 - подколенна артерия;

2 - странична горна артерия на коляното;

3 - медиална горна артерия на коляното;

4 - гастрокнемиални артерии;

5 - странична долна колянна артерия;

6 - медиалната долна артерия на коляното;

7 - предна тибиална артерия;

8 - задна тибиална артерия;

9 - перонеална артерия;

10 - медиални разклонения на глезена;

11 - странични разклонения на глезена;

12 - пета мрежа

Бедрената артерия продължава от подколенната артерия (a. Poplitea) (фиг. 229, 231), легнала в подколенната ямка, спускаща се надолу и настрани и представляваща съд на долния крайник. Той дава медиалните и страничните коленни клони, които обграждат мускулите, анастомозирайки един с друг и образувайки съдовата система на колянната става (род rete articulare). Множество клони са насочени към мускулите на долната част на бедрото. В долния ъгъл на ямката подколенната артерия е разделена на крайни клонове: предната и задната тибиална артерия.

Предната тибиална артерия (a. Tibialis anterior) (фиг. 229, 231) през междукостната мембрана отива към предната повърхност на подбедрицата и слиза надолу между екстензорите, давайки по хода многобройни мускулни клони. В долната трета на крака от него се разклоняват медиалната и страничната предна артерия на глезена (aa. Malleolares anterior, medialis et lateralis), образувайки съдовата част на глезена (rete malleolare) (фиг. 230, 231) - странична и медиална. На гръбната повърхност предната тибиална артерия преминава в гръбната артерия на стъпалото (a.dorsales pedis) (фиг. 230).

Гръбната артерия на стъпалото дава медиалната и страничната тарзална артерия (aa. Tarseae mediales et laterales), които участват в образуването на гръбната съдова система на стъпалото. Също така, дъгообразна артерия (a.arcuata) се разклонява от нея, разклонявайки се на четири гръбни метатарзални артерии (aa.metatarsae dorsales) (Фиг. 230), всяка от които от своя страна е разделена на две гръбни цифрови артерии (aa.digitales dorsales), доставящ кръв към гърба на II-V пръстите на краката. Крайните клонове на гръбната артерия са първата гръбна метатарзална артерия (a.metatarsea dorsalis prima), разклоняваща се в гръбните дигитални артерии, две от които снабдяват кръв с I пръст, а един - медиалната повърхност на II пръст и дълбокият плантарен клон (r. Plantaris profundus), разпростира се през първото междукостно пространство до плантарната повърхност на стъпалото и участва в образуването на плантарната дъга (arcus plantaris).

Фигура: 230.

Предна тибиална артерия

1 - рецидивираща предна тибиална артерия;

2 - предна тибиална артерия;

3 - перфориращ клон на перонеалната артерия;

4 - странична васкулатура на глезена;

5 - странична тарзална артерия;

6 - гръбна артерия на стъпалото;

7 - дорзални метатарзални артерии

Фигура: 231.

Задна тибиална артерия

1 - подколенна артерия;

2 - гастрокнемиален мускул;

3 - предна тибиална артерия;

4 - перонеална артерия;

5 - задна тибиална артерия;

6 - медиален клон на глезена;

7 - медиалната васкулатура на глезена;

8 - клон на петата;

9 - странична плантарна артерия;

10 - медиална плантарна артерия;

11 - пета мрежа

Задната тибиална артерия (a. Tibialis posterior) (фиг. 229, 231, 232) се спуска надолу по крака, преминавайки по цялата му задна повърхност. Огъвайки се около медиалния глезен на пищяла, артерията преминава към подметката и дава медиалната и страничната плантарна артерия (aa. Plantaris medialis et lateralis). Най-големият клон на задната тибиална артерия е перонеалната артерия (a. Fibularis) (фиг. 229, 230, 231), която доставя кръв на фибулата, мускулите на долната част на крака на задната и страничната групи. В допълнение, артерията дава медиални и странични разклонения на глезена (rr. Malleolares mediales et laterales) (фиг. 229, 231), които участват в образуването на страничната и медиалната съдова мрежа на глезените и калканеалните клони (rr. Calcanei) (фиг. 231) хранене на петата в областта на стъпалото и участие в образуването на петата мрежа (rete calcaneum) (фиг. 229, 231, 232).

Медиалната плантарна артерия (a.plantaris medialis) преминава по медиалния ръб на плантарната повърхност на стъпалото (фиг. 231, 232), която е разделена на повърхностен и дълбок клон и осигурява кръв на кожата и мускулите на стъпалото.

Страничната плантарна артерия (a. Plantaris lateralis) (фиг. 231, 232) дава своя собствена плантарна дигитална артерия (a. Digitalis plantaris propria), насочена към страничния ръб на V пръста, в областта на първото интерметатарзално пространство анастомозира с плантарния клон на гръбната артерия на стъпалото и образува дълбока плантарна арка (arcus plantaris profundus) (фиг. 232). От тази дъга четири плантарни метатарзални артерии (aa.metatarseae plantares) (фиг. 232), всяка от които е разделена на две собствени плантарни дигитални артерии (aa.digitales plantares propriae) (фиг. 232), снабдяващи кръв с пръстите на краката.

Фигура: 304. Подезични артерии и техните клонове. Изглед отляво. Parasa] ittal rafez вляво от средната равнина. Перитонеумът е отстранен.

1-дясна обща илиачна артерия; 2-дясна обща илиачна вена; 3-дясна вътрешна илиачна артерия; 4-превъзходна глутеална артерия; 5-вътрешна генитална артерия; 6-долна пикочна артерия; 7-ректума; 8-ми пикочен мехур: 9-та гръбна артерия на пениса; 10-леви семепроводи; 11-срамна кост; 12-десен семепровод; 13-долна епигастрална артерия; 14-висша пикочна артерия; 15-външна илиачна артерия; 16-външна илиачна вена; 17-десен уретер.

Фиг. 304. Подезични артерии и техните клонове. Изглед отляво. Паразагитален разрез вляво от средната равнина. Перитонеум

1-а. iliaca communis dextra; 2-v. iliaca communis dextra; 3-а. iliaca extcrna dextra; 4-а. glutca superior; 5-а. pudenda interna; 6-а. vesicalis inferior; 7-ректума; 8-везика уринария; 9-а. гръбен пенис; 10-ductus def-erens зловещ; 11-ospubis; 12-ductusdeferens dexter; 13-а. епигастрален ^ по-нисък; I4-a. vesicalis superior; 15-а. iliaca externa; 16-v. iliaca exter-na; 17-уретер декстър.

Фиг. 304. Подезични артерии и техните клонове. Изглед отляво. Паразаггитален разрез вляво от медиалната плоча. Перитонеумът е

I-дясна обща илиачна артерия; 2-дясна обща илиачна вена; 3-дясна вътрешна илиачна артерия; 4-превъзходна глутеална артерия; 5-вътрешна пудендална артерия; 6 долна vcsical артерия; 7-ректума; 8-пикочен мехур; 9-гръбна артерия около пениса; 10-ляв ductusdeferens; 11-срамната кост; 12-десен канал за отлагане 13-долна епигастрална артерия; 14-превъзходна везикална артерия; 15-екстемални илиаи

Фигура: 305. Външна илиачна артерия (arteria iliaca external, феморална артерия (arteria temoralis) и техните клонове. Изглед отпред. 1-обща илиачна артерия; 2-вътрешна илиачна артерия; 3-външна илиачна артерия; 4-долна епигастрална артерия; 5-бедрена вена; 6-външни генитални артерии; 7-медиална алдеартерия, циркумфлекс на бедрената кост; 8-феморална артерия; 9-сафенозен нерв; 10-странична артерия, циркумфлекс на бедрената кост; 11-дълбока артерия на бедрото; 12-повърхностна артерия, циркумфлекс илиум; 13-ингвинална връзка; 14-дълбока артерия, циркумфлексът на илиума; 15-бедрена кост-II i, i и нерв.

Фиг. 305. Външна илиачна и бедрена артерия и тяхната

клонове. Изглед отпред.

1-а. iliaca communis; 2-а. iliaca interna; 3-а. iliaca externa; 4-а. epi-gastrica inferior; 5-v. темралис; 6-аа. pudentae externae; 7-а. Circum-tlexa femoris medialis; 8-а. бедрена кост; 9-n. сафен; 10-а. циркумлекса феморис колатералис; 11-а. femoris profunda; 12-а. Circleflexa iliaca superfkialis; 13-lig. ингвинално; 14-а. цирмфлекса илиака профунда; 15-n. бедрена кост.

Фиг. 305. Външна илиачна артерия, бедрена артерия и техните клонове.

Анте, нито аспект.

1-обща илиачна артерия; 2-вътрешна илиачна артерия; 3-външна илиачна артерия; 4-долна епигастрална артерия; 5-бедрена артерия; 6-външна пудендална артерия; 7-медиална циркумфлекс феморална артерия; 8-бедрена артерия; 9-сафенозен нерв; 10-радиална циркумфлекс феморална артерия; дълбока артерия на бедрото; 12-суперциална циркумфлексна илиачна артерия; 13-ингвинална връзка; 14-дълбока циркумфлексна илиачна артерия; 15-бедрен нерв.

Фигура: 306. Бедрена артерия (arteria femoralis; "и нейните разклонения. Изглед отпред. Премахнаха бедрената и бедрената мускули отстранени.

1-бедрена артерия; 2-медиална артерия, огъваща се около бедрената кост; 3-гребен мускул; 4-дълга мишка адуктор; 5-бедрена вена; 6-сухожилие (сухожилна плоча на големия адукторен мускул; 7-низходяща колянна артерия 8-колянна ставна мрежа; 9-перфориращи артерии (1-ва; 2-ра 3-та); 10-странична артерия, огъваща се около 11-дълбока артерия на бедрената кост бедро; 12-бедрена вена; 13-бедрен нерв; 14-ингвинална връзка; 16-външна илиачна артерия.

Фиг. 306. Бедрена артерия и нейните клонове. Изглед отпред. Rectus femoris и sartorius мускули

1 -а. бедрена кост; 2-а. Circletle femoris medialis; 3-м. гребенен мускул; 4-rr адуктор longus; 5-v. бедрена кост; 6-tendo (lam.tendinea) m.adductori longi; 7-а. низходящо пену; 8-rete articularis род; 9-аа. перфоранте (1, 2, 3); 10-а. Circleflexa femoris lateralis; 11-а. femoralis profund< 12-v. femoralis; 13-n. femoralis; 14-lig. inguinale; 15-a. iliaca externa

Фиг. 306. Бедрена артерия и нейните клонове. Преден аспект.

Rectus abdominis и sartorius се отстраняват. I-бедрена артерия; 2-медиална циркумфлекс феморална артерия; 3-пектинеус; 4 адуктор лонгус; 5-бедрена вена; 6-сухожилие (сухожилна плоча) на аддуктор tor magnus; 7-дециклираща геникуларна артерия; 8-геникуларна анастомоза! 9-перфориращи артерии (1,2,3); 10-странична циркумфлекс феморална артерия; 11 дълбока бедрена артерия; 12-бедрена вена; 13-бедрен нерв; 14-ингвин; лигамент; 15-външна артерия iiiac.

Фигура: 307. Артерии на глутеалната област и задната част на бедрото, вдясно. Изглед отзад. Gluteus maximus и medius

изрязани и издърпани в страни. Бицепс с дълга глава

мускулите на бедрото и седалищния нерв бяха частично отстранени. 1-вътрешна генитална артерия; 2-долна глутеална артерия; 3-превъзходна глутеална артерия; 4-пириформис мускул; 5-седалищния нерв; 6-артерия, придружаваща седалищния нерв; 7-ма (горна) перфорираща артерия; 8-секунда перфорираща артерия; 9-трета перфорираща артерия; 10-долно отваряне на задвижващия канал; 11-подколенна вена; 12 тибиален нерв; 13-подколенна артерия; 14-дълга глава на бицепса на бедрената кост.

Фиг. 307. Артерии на глутеалната област и задната част на бедрото,

нали. Изглед отзад. Глутеус максимус и медиус се изрязват и изтеглят отстрани. Бицепс с дълга глава

мускулите на бедрото и седалищния нерв бяха частично отстранени. 1-а. pudenda interna; 2-а. глутеа интериор; 3-а. glutea superior; 4-м. пириформис; 5-n. исхиадикус; 6-а. комитани н. ischiadici; 7-а. perforans prima; 8-а. perforans secunda; 9-а. perforans tertia; 10-foramen canalis adductorius inferioris; ll-v. поплитея; 12-n. тибиалис; I3-a. тибиалис; 14-м. бицепс на бедрената кост (caput longum).

Фиг. 307. Артерии на глутеус и задна област на бедрената кост.

Заден изглед. Gluteus maximus и meduis мускулите се режат и

разгънат. Дългата глава на бицепса бедрен мускул и седалищния нерв са

1-вътрешна пудендална артерия; 2-долна глутеална артерия; 3-превъзходна глутеална артерия; 4-пириформен мускул; 5-седалищния нерв; 6-артерия към седалищния нерв; 7-1-ва (горна) перфорираща артерия; 8-2-ра перфорираща артерия; 9-3-та перфорираща артерия; 10-лошо отваряне на адукторен канал; 11-подколенна вена; 12 тибиален нерв; 13-тибиална артерия; 14-дълга глава на бедрен мускул на бицепса.

Фигура: 308. Поплитеална артерия (artena poplitea) и задна

тибиална артерия (apepa tibialis posterior) и техните клонове.

Изглед отзад. Теле, солеус, мускул,

флексор стонове отрязани и отстранени. 1-сухожилна цепнатина (адукторен основен мускул); 2-сублитеална ямка; 3-подколенна артерия; 4-странична горна артерия на коляното; 5-мускулни клони към главите на гастрокнемичния мускул; 6-странична долна колянна артерия; 7-подколен мускул; 8-предна артерия на тибията; 9-задна тибиална артерия; iU-перонеална артерия; 11-страничен клон на глезена; 12-токова мрежа; 13-медиален клон на глезена; 14-мускулни клони; 15-медиална долна колянна артерия; 16-средна артерия на коляното; 17-медиална горна артерия на коляното; 17-медиална горна артерия на коляното.

Фиг. 308. Подколенната и задната тибиална артерии и техните клонове. Изглед отзад. Теле, солеус, мускул,

флексорът на големия пръст на крака се изрязва и отстранява. l-hiatus lendineus (m. adductor magnusj; 2-tossa poplitea; 3-a. poplitea; 4-a. superior lateralis род; 5-r. muscularis; 6-a. вътрешен род lat-eralis род; 7-m. popliteus ; 8-a. Tibialis anterior; 9-a. Tibialis posterior; 10-a. Tibularis; ll-g. Malleolaris lateralis; 12-rete calcaneum; 13-r. Malleolaris medialis; 14-rr. Rnuscuiares; 15-a. вътрешен медиален род; 16-а. род на медиите; 17-а. висш медиален род.

Фиг. 308. Поплитеална артерия и задна тибиална артерия и техните клонове. Изглед отгоре. Gastrocnemius, soleus, flexor hallucis longus са

1-адукторна пауза; 2-poplileal tbssa; 3-подколенна артерия; 4-висш страничен геникуарартей; 5-мускулни клони до мускулатурата; 6-intcri- или странична артерия на коляното; 7-поплитеус; S-антенен тибиален конус; 9-задна тибиална артерия; 10-тибуларна артерия; 11-страничен малеоларен клон; 12-калканеална анастомоза; 13-медиален малеоларен клон; 14-мускулни клони; 15-inferi.или июдиален геникуларен анери; 16-средна геникуларна артерия; 17-висша медиална геникуларна артерия.

Фигура: 309. Предна тибиална артерия (arteria tibialis anterior) и нейните клонове. Изглед отпред. Предният тибиален мускул е обърнат към медиалната страна, дългият мускул, екстензорът

пръсти от страничната страна.

I-предна тибиална рецидивираща артерия; 2-предна артерия на тибията; 3-дълбок перонеален нерв; 4-преден тибиален мускул; 5-мускулни клони; 6-дълъг екстензор на палеца на крака; 7-гръбна артерия на стъпалото; 8-странична предна артерия на глезена.

Фиг. 309. Предна тибиална артерия и нейните клонове. Изглед

пред. Предният тибиален мускул е обърнат към медиалната страна, дългият мускул, екстензорът на пръстите

крака - в страничната страна.

1-а. reccufens tibialis anterior; 2-ри. тибиалис отпред; 3-n. fibularis pro-fundus; 4-м. тибиалис отпред; 5-rr. мускули; 6-м. extensor hallucis longus; 7-а. дорсалис педис; 8-а. malleolaris anterior lateralis.

Фиг. 309. Предна тибиална артерия и нейните клонове. Преден аспект. Предният тибиален мускул се разгъва към медиалната страна. Extensor digito

rum longus се разгъва към страничната страна.

1-предна тибиална рецидивираща артерия; 2-предна артерия на тибията; 3-дълбок фибуларен нерв; 4-преден тибиален мускул; 5-мускулни клони; 6-екстензор халюцис лонгус; 7-гръбна артерия на стъпалото; 8-предна странична малеоларна артерия.

Фигура: 310. Артерии на задната част на стъпалото, вдясно. Вилица отгоре. 1 предна тибиална артерия; 2-медиална артерия на предния лоб; 3-медиална билна мрежа; 4-гръбна артерия на стъпалото; 5-медиални тарзални артерии; 6-суха вена на дългия екстензор на голямата палпа на стъпалото; 7-образна артерия; 8-дълбока плантарна артерия; 9-та / 1-ва метатарзални артерии; 10-ЗАДНИ цифрови артерии; 11-mrooo-даващи клонове; 12-странична тарзална артерия; ! 3-къс екстензор на пръстите на краката (отрязан); 14-страничен лобуларен клон; 15-странична предна артерия на ски.

Фиг. 310. Артерии на задната част на стъпалото, вдясно. Изглед отгоре. 1-а. тибиалис отпред; 2-а. malleolaris anterior medialis; 3-rete malleo-lare mediale; 4-a dorsalis pcdis; 5-аа. rnetatarsals dorsales; 6-tr-ndo m. flexoris hallicis longns; 7-а. arcuata; 8-а. plantares protondus; 9-аа. метатарзални гръбни; 10-аа. digitales dorsales; 11-rr. пертбранти; 12-а. tarsalis lateralis; 13-м. extensor digitonmi brevis (отрязан); 14-р. malleolaris lateralis; I5-a. malleolaris anterior lateralis.

Фиг. 310. Артерии от'дорзална повърхност на дясно плячкосване. Превъзходен аспект. 1-предна артерия на тибията; 2-предна медиална малеоларна артерия; 3-медиална малеоларна мрежа; Израстък на 4-гръбна артерия; 5-дорзални метатарзални артерии: 6-сухожилие на екстензорния Hallncis longus; 7-аркуатна артерия-; 8-дълбок клон на плантай; 9-гръбни метатарзални артерии; 10-гръбни дигитални артерии; 11 клончета за форация; 12-странична тарзална артерия; 13-extensordigitoni4i brevis (отстранен); 14-страничен малеоларен клон; 15-предна странична малеоларна артерия.

Фигура: 311. Повърхностни артерии на плантарната страна на стъпалото,

нали. Изглед отдолу, плантарна апоневроза се изрязва и отстранява. Мрежа с 1 пета (артериална); 2-плантарна апоневроза; Z-. Церебралната плантарна артерия; 4-къс мускул, флексорни пръсти; 5-червееви мускули; 6 често срещани плантарни дигитални артерии; 7-собствени плантарни цифрови артерии; 8-сухожилия на дългия мускул, огъващи палеца на крака; 9-дълбок клон на медиалната плантарна артерия; 10-повърхностен клон на медиалната плантарна артерия.

Фиг. 311. Повърхностни артерии на плантарната страна на стъпалото, вдясно. Изглед отдолу, плантарна апоневроза се изрязва и отстранява. 1-rete calcaneum (артериозум); 2-апоневрозус плантарис; 3-а. plantaris lateralis; 4-м. flexor digitorum brevis; 5-мм. лумбрикалес; 6-аа. дигитални приказки пламарес комуни; 7-аа. digilales plantares propriae; 8-тендинис m. flexoris hallucis; 9-р. профундус а. plantaris medialis; 10-р. superfi-cialis a. plantaris medialis.

Фиг. 311. Повърхностни артерии на плантарната страна на десния крак. Изглед от

По-долу. Плантарната апоневроза се отстранява:

1-калканеална анастомоза; 2-плантарна апоневроза; 3-странична плантарна артерия; 4-fIexor digitorum brevis; 5-лубрикалес; 6-често срещани плантарни дигитални артерии; 7-плантарни цифрови артерии; 8-сухожилие на флексор hallucis longus; 9-дълбок клон на медиалната плантарна артерия; 10-повърхностен клон на медиалната плантарна артерия.

Фигура: 312. Дълбоки артерии на плантарната страна на стъпалото,

нали. Поглед отдолу. Повърхностните мускули на подметката и сухожилията на дългите флексори на пръстите са отрязани и частично

1-задна тибиална артерия; 2-странична плантарна артерия; 3-мишка; отвличане на палеца на крака; 4-странична плантарна (артериална) арка; 5-плантарни метатарзални артерии; 6-собствени плантарни цифрови артерии; 7-дълбок клон на медиалната плантарна артерия; 8-дълбок плантарен клон на гръбната артерия на стъпалото; 9-повърхностен клон на медиалната плантарна артерия; 10-медиална плантарна артерия.

Фиг. 312. Дълбоки артерии на плантарната страна на стъпалото,

нали. Поглед отдолу. Повърхностни мускули на подметката и

дългите флексорни сухожилия на пръстите са прекъснати и частично

1-а. тибиалис заден; 2-а. plantaris lateralis; 3-м. адуктор халюцис; 4-arcus plantaris skschagtvgy; 5-аа. metatarsalcs plantares; 6-аа. digitales plantares propriae; 7-р. профундус а. plantaris mcdialis; 8-р. profundus plantaris a. дорсалис педис; 9-р. повърхностно е a. plantaris medialis; 10-а. plantaris medialis.

Фиг. 312. Дълбоки артерии на плантарната страна на десния крак. Изглед отдолу.

Повърхностни плантарни мускули и сухожилия на дълги дигитални флексорни мускули

са частично премахнати.

1-задна тибиална артерия; 2-странична плантарна артерия; 3-абдуклорен халюцис; 4-дълбока плантарна арка; 5-плантарни метатарзални артерии; 6-плантарни цифрови артерии; 7-дълбок клон на медиалната плантарна артерия; 8-дълбок плантарен клон на гръбната артерия на стъпалото; 9-повърхностен клон на медиалната плантарна артерия; 10-медиална плантарна артерия.

Диаграма на артерията на крака

A. femoralis, бедрената артерия, е продължение на багажника на външната илиачна артерия, като носи името си от пасажа под ингвиналната връзка през lacuna vasorum близо до средата на удължението на този лигамент. За спиране на кървенето феморалната артерия се притиска на мястото на изхода й към бедрото към os pubis.

Медиално от бедрената артерия лежи бедрената вена, с която преминава във бедрения триъгълник, като първо се стига до sulcus iliopectineus, след това до sulcus femoralis anterior и след това прониква през canalis adductorius в подколенната ямка, където продължава в a. поплитея.

Клонове на бедрената артерия, a. бедрена кост:

1. А. Epigastrica superficialis, повърхностна епигастрална артерия, тръгва в самото начало на бедрената артерия и отива под кожата до пъпа.

2. A. Circumflexa ilium superficialis, повърхностна артерия, обгръщаща илиачната кост, е насочена към кожата в областта на spina iliaca anterior superior.

3. Аа. pudendae externae, външни генитални артерии, разклоняват се в областта на hiatus saphenus и преминават към външните полови органи (обикновено два) - към скротума или към големите срамни устни.

4. A. profunda femoris, дълбоката артерия на бедрото, е основният съд, през който бедрото се васкуларизира. Това е дебел ствол, който се простира от задната страна на. femoralis на 4 - 5 cm под ингвиналната връзка, лежи първо зад бедрената артерия, след това се появява от страничната страна и, отделяйки множество клони, бързо намалява в своя калибър.

Клонове a. profunda femoris:

а) а. Circleflexa femoris medialis, вървейки медиално и нагоре, дава разклонения на m. пектинеус, водещ бедрените мускули и до тазобедрената става;

б) а. circumflexa femoris lateralis се отклонява малко под предишния, отива към страничната страна под m. ректус, където е разделен на ramus ascendens (насочен нагоре и странично към по-големия трохантер) и ramus descendens (разклонява се в така наречените квадрицепси);

в) аа. перфорантес (три) се отклоняват от задната повърхност на дълбоката артерия на бедрото и, пробивайки адукторните мускули, се придвижват към задната повърхност на бедрото; първата перфорираща артерия дава на бедрото горната артерия, захранваща бедрото (a. diaphyseos femoris superior), а третата - долната (a. diaphyseos femoris inferior); аа. перфорантите са от първостепенно значение при лигиране на бедрената артерия под нивото на дълбоката артерия на бедрото.

5. Rami musculares на бедрената артерия - към мускулите на бедрото.

6. A. genus descendens, низходящата артерия на колянната става, се отклонява от a. femoralis по пътя си към canalis adductorius и, излизайки през предната стена на този канал заедно с елемента sap-henus, доставя m. vastus medialis; участва в формирането на артериалната мрежа на колянната става.

Диаграма на артерията на крака

Бедрена артерия, a. femoralis, е продължение на външната илиачна артерия. Той преминава към бедрото през lacuna vasorum и в горната част на бедрения триъгълник е разположен под lamina cribrosa на широката фасция на бедрото (фиг. 166). Бедрената артерия, заедно с вената със същото име, са разположени медиално към m. sartorius в депресията, образувана от m. iliopsoas и m. гребенен мускул. В средата на бедрото тази артерия е покрита от мускула на сарториуса. В долната част на бедрото артерията, преминавайки през аддуктория на жлезите, отива в задната част на бедрото и след това в подколенната ямка.


Фигура: 166. Съдове на бедрото (изглед отпред). 1 - а. epigastrica superficialis; 2 - а. Circleflexa ilium superficialis; 3 - а. бедрена кост; 4 - аа. pudendae ext; 5 - мускули на рами; 6 - а. бедрена кост; 7 - lamina vastoadductoria; 8 - а. род низходящи; 9 - а. род inferior medialis; 10 - а. перфорани; 11 - а. profunda femoris; 12 - а. Circleflexa femoris medialis; 13 - а. Circleflexa femoris lateralis; 14 - ст. бедрена кост

Клоновете на бедрената артерия са: 1) повърхностна епигастрална артерия, a. epigastrica superficialis, започвайки под lig. ингвинално; доставя кръв към предната коремна стена, анастомозира с горната и долната епигастрална артерия; 2) дълбока артерия на бедрото, а. profunda femoris, простираща се на 3-4 см под ингвиналната връзка; образува странични и медиални разклонения. Той доставя кръв в горната част на бедрото и тазобедрената става. Поради крайните разклонения на дълбоката артерия на бедрото, задната мускулна група на бедрото се снабдява с кръв. Клоновете на бедрената артерия осигуряват кръв към предната коремна стена, илиума, бедрото, гениталната кожа и колянната става.

Поплитеална артерия, a. poplitea, е продължение на бедрената артерия. Намира се в подколенната ямка, върху капсулата на колянната става и подколенния мускул. В долния ръб на подколенния мускул е разделен на предната и задната болшебиална артерия (фиг. 167). Поплитеалната артерия отделя горната и долната медиална и странична артерия на коляното, средната артерия на коляното, които снабдяват с кръв долните части на задните, медиалните и предните мускулни групи на бедрото, както и колянната става. Главите на стомашно-чревния мускул получават независими клонове от тази артерия, аа. суралес.


Фигура: 167. Поплитеална и задна тибиална артерии. 1 - тънък мускул; 2 - полусухожилен мускул; 3 - полу-мембранозен мускул; 4, 22 - медиални и странични глави на стомашно-чревния мускул; 5 - подколен мускул; 6, 9, 27 - тибиален нерв; 7, 12 - задна тибиална артерия; 8 - заден тибиален мускул; 10 - дълъг флексор на пръстите; 11, 17 - дълъг флексор на 1 пръст (средната част се отстранява); 13 - калканеално сухожилие; 14 - дълъг перонеален мускул; 15 - къс перонеален мускул; 16, 18 - перонеална артерия; 19 - камбален мускул; 20 - предна тибиална артерия; 21, 26 - общ перонеален нерв; 23 - бицепс на бедрената кост; 24 - плантарен мускул; 25 - подколенна артерия; 28 - седалищния нерв

Задна тибиална артерия, a. tibialis posterior, възниква от подколенната артерия в долния ъгъл на подколенната ямка, минава под сухожилната дъга на мускула на солеуса, след което прониква в canalis criropopliteus. В горната част на крака артерията преминава между солеуса и задните тибиални мускули, в средата тя лежи между задните тибиални и дълги флексори на пръстите, в долната част придружава сухожилието на трицепсния мускул на подбедрицата от медиалната страна. Артерията обикаля медиалния кондил отзад и, преминавайки под ретинакула mm. fibularium superiores, се простира до медиалния ръб на стъпалото. На стъпалото задната тибиална артерия е разделена на медиална и странична плантарна артерия, аа. plantares medialis et lateralis. Страничната плантарна артерия в основата на V метатарзалната кост е насочена към I интердигиталното пространство, където анастомозира с медиалната плантарна и дорзална артерии на стъпалото. В резултат на тази анастомоза се образува плантарна дъга, arcus plantaris, от която започва аа. digitales plantares комуни, разделяйки се на свои собствени плантарни цифрови артерии, аа. digitales plantares propriae.

Задната тибиална артерия доставя кръв на долната част на крака и ходилото, давайки перонеалната артерия, a. фибуларис. Последният е разделен на странични глезенни и калканеални клони (фиг. 168).


Фигура: 168. Плантарни артерии. 1 - а. тибиалис заден; 2 - а. plantaris medialis; 3 - а. plantaris lateralis; 4 - сухожилие на дългия флексор на пръстите; 5 - сухожилие на дългия флексор на 1 пръст; 6 - arcus plantaris; 7 - сухожилие на дългия перонеален мускул; 8 - квадратен мускул на подметката

Предна тибиална артерия, a. tibialis anterior, започва от a. poplitea на нивото на долния ръб на подколенния мускул. Чрез превъзходния отвор на междукостната мембрана, предната тибиална артерия прониква в предната повърхност на подбедрицата. В горната половина на подбедрицата артерията е разположена между предния тибиален мускул и дългия екстензор на пръстите на краката, в долната половина е разположена между сухожилията на дългия екстензор на пръстите и дългия екстензор на големия пръст. Под глезенно-стъпалната става предната тибиална артерия преминава в гръбната артерия на стъпалото, a. дорсалис педис. Последният образува страничната и медиалната тарзална и дъгообразна артерия. От дъговата артерия произхождат гръбните метатарзални артерии, аа. metatarseae dorsales, разделени на aa. digitales dorsales и aa. перфоранти. Перфориращите артерии се свързват с артериите на подметката.

Предната тибиална артерия доставя кръв към предния крак и гръбното стъпало. Клоновете на предната и задната тибиална артерия са взаимно анастомозирани главно на стъпалото поради общите артериални мрежи.

Структурата на артериите на подбедрицата

Артериите са съдове, които пренасят кръв от сърцето към органите. Стените се състоят от три мембрани: вътрешна (еднослоен плосък епител, разположен върху съединителна тъкан), средна (еластична тъкан с елементи от гладкомускулни влакна) и външна (рохкава съединителна тъкан с колагенови влакна). В зависимост от структурата се различават три вида: еластичен, смесен и мускулест тип.

Присвояване на артерия

Основната цел е постоянно поддържане на определен натиск по време на преминаването на кръвта от сърцето през съдовете. Тази способност се осигурява от наличието на мускулни влакна. Поради свиването и отпускането на стените, притокът на кръв се осъществява плавно.

Структурата на артериите на подбедрицата

Подколенната започва под колянната става. Задната тибиална артерия (латинско име tibialis posterior) произхожда от долната част на подколенната ямка и навлиза в глезенно-подколенния канал, придружена от нерв.

В горната част на крака той се намира между тибиалната и част от мускулите на трицепса. В средата между дългия флексор на пръстите и флексор на 1-ви пръст, отдолу от медиалния ръб, прилежащ към мускула на солеуса.

Между страничния глезен и ахилесовото сухожилие той е покрит от обвивката на съединителната тъкан и кожата; когато се притисне към пищяла, пулсацията се усеща добре. Близо до подножието тя се отклонява в медиалния и страничния плантарен клон, като последният от тях създава плантарна дъга.

От задната тибия има перонеален клон, който захранва фибулата и страничните мускули на крака. Той прибира перфориращия клон, който комуникира с страничната предна артерия на глезена и съединителя, който обединява перонеалната и задната тибиална артерии. След това се отклонява в страничния глезен и калканеума, които образуват тяхната съдова мрежа.

Предната тибиална артерия е разположена под подколенния мускул, преминава в глезенно-подколенния канал и го оставя през проход в междукостната мембрана на подбедрицата. Придружен от дълбок перонеален нерв, спуска се по външната повърхност и се извежда навън на крака.

Разреден в мускулни клони, които доставят кръв към предните мускули, две тибиални повтарящи се артерии, които доставят кръв към тибиофибуларната става и коляното. Разделен е на странични и медиални разклонения на глезена, участва в формирането на собствена мрежа на глезена, подхранва глезенната става с кръв.

Артерии на стъпалото

Кръвоснабдяването на подбедрицата се дължи на гръбната артерия, която е отклонена от глезенната става и отива към първия интерметатарзален лумен. Той се намира близо до кожата, така че пулсът тук е добре определен. Лежи между връзките на екстензорния лонгус на пръстите в остеофиброзния канал. По-нататък се подразделя на: дъгообразна, метатарзална, две тарзални, перфориращи артерии.

Нека отбележим основната характеристика на местоположението на артериалните съдове: те са разположени дълбоко, скриват се зад мускулите, близо до костите. Това е важно при лечение на наранявания с кървене. загубата на артериална кръв е животозастрашаваща.

Последици от недостатъчно кръвообращение

Анатомията на човека е проектирана по такъв начин, че органите да са директно свързани с кръвоносната система. Когато кръвотокът е нарушен, тъканите получават по-малко хранителни вещества и кислород, метаболизмът се забавя, настъпва хипоксия.

Влошаване на кръвоснабдяването в долните крайници се случва в резултат на спазми, запушвания на кръвоносните съдове от атеросклеротични плаки, на фона на възпалителни процеси, наранявания. Проявява се с болка и дискомфорт при ходене, настъпва периодична клаудикация. Неприятни усещания се появяват в определени части на крака, в зависимост от увредения участък.

Болести, които пречат на кръвообращението в краката:

 • Атеросклероза облитерираща - прекомерната консумация на храни, богати на холестерол и мазнини, допринася за образуването на склеротични плаки, които напълно или частично блокират лумена на артериите. Областта на образуване на такива плаки е крехка, възможна е десквамация, частите им се носят с кръвния поток и причиняват тромбоза. Засягат се бедрените, подколенните, илиачните артерии.
 • Облитериращият ендартериит е хронично автоимунно заболяване, проявяващо се с възпаление на стените и водещо до пролиферация на съединителната тъкан и вазоконстрикция. Възниква след инфекциозни заболявания, токсични отравяния, с патологии на съсирването на кръвта и тютюнопушенето.
 • Захарен диабет - заболяване, характеризиращо се със съдови промени, причинени от гликиране на протеини и отлагане на холестерол, водещи до развитие на диабетна ангиопатия.
 • Критичната исхемия е крайният стадий на усложнения на горните заболявания: няма кръвоснабдяване, липсата на кислород развива некроза, което застрашава жизнеспособността на крайника.
 • Гангрена е сериозна последица от недостатъчно кръвоснабдяване в артериите на крака и стъпалото, характеризираща се с необратими некротични процеси в тъканите, увреждане на нервите, което води до ампутация на крайника.

Болести на артериите на долните крайници: запушване, лезия, запушване

Материалите се публикуват само с информационна цел и не са рецепта за лечение! Препоръчваме ви да се консултирате с хематолог във вашата болница!

Съавтори: Наталия Марковец, хематолог

Бедрените артерии на долните крайници продължават илиачната артерия и проникват в подколенната ямка на всеки крайник по протежение на предните бедрени канали и бедрено-подколенните валове. Дълбоките артерии са най-големите клонове на бедрените артерии, които доставят кръв на мускулите и кожата на бедрата.

Съдържание:

Артериална структура

Анатомията на бедрените артерии е сложна. Въз основа на описанието, в областта на глезенно-подколенния канал, основните артерии са разделени на две тибиални артерии. Мускулите на предните крака се измиват от кръвта на предната тибиална артерия през междукостната мембрана. След това се спуска, навлиза в артерията на стъпалото и се усеща на глезена от задната повърхност. Клон на артерията на гърба на стъпалото образува артериалната дъга на подметката, преминавайки към подметката през първото интерметатарзално пространство.

Пътят на задната тибиална артерия на долните крайници минава отгоре надолу:

 • в глезенно-подколенния канал с огъване на медиалния глезен (на мястото на пулса);
 • на стъпалото с разделяне на две артерии на подметката: медиална и странична.

Страничната артерия на подметката се свързва в първото интерметатарзално пространство с клона на гръбната артерия на стъпалото, за да образува артериалната дъга на подметката.

Важно. Вените и артериите на долните крайници осигуряват кръвообращението. Основните артерии се доставят към предната и задната мускулна група на краката (бедра, крака, ходила), към кожата, кръвта с кислород и храненето. Вените - повърхностни и дълбоки - са отговорни за оттичането на венозната кръв. Вените на ходилото и подбедрицата - дълбоки и сдвоени - имат една и съща посока с едноименните артерии.

Артерии и вени на долните крайници (на латиница)

В допълнение към конвенционалната медицина има и нетрадиционна терапия. Това включва лечение с аромати и билки, както и въздействието върху биологично активните точки на тялото, и използването на звуци и минерали и много други. Хирудотерапията постепенно набира популярност..

Болести на артериите на долните крайници

Артериална недостатъчност

Болката в краката е често срещан и често срещан симптом на артериално заболяване. Болестите - емболия или артериална тромбоза - причиняват остра артериална недостатъчност.

Препоръчваме ви да проучите статията по подобна тема "Лечение на дълбока венозна тромбоза на долните крайници" в рамките на този материал.

Поражението на артериите на долните крайници води първоначално до интермитентна клаудикация. Болката може да има специфичен характер. Първо, прасците болят, тъй като за натоварване на мускулите е необходим голям кръвен поток, но той е слаб, тъй като артериите са патологично стеснени. Следователно пациентът изпитва нужда да седне на стол, за да се отпусне..

Отокът с артериална недостатъчност може или не може да се появи. Когато заболяването се влоши:

 • пациентът постоянно намалява разстоянието на ходене и се стреми да си почине;
 • започва хипотрихоза - косопад по краката;
 • мускулите атрофират с постоянен кислороден глад;
 • болките в краката притесняват в покой по време на нощен сън, тъй като притока на кръв намалява;
 • при седене болката в краката намалява.

Важно. Ако подозирате артериална недостатъчност, е необходимо незабавно да проверите артериите с ултразвук и да преминете курс на лечение, тъй като това води до развитие на сериозно усложнение - гангрена.

Заличаващи заболявания: ендартериит, тромбоангиит, атеросклероза

Облитериращ ендартериит

Младите мъже на възраст 20-30 години се разболяват по-често. Характерен е дистрофичен процес, стесняващ лумена на артериите на дисталното легло на краката. Следва артериална исхемия.

Ендартеритът възниква поради продължителен вазоспазъм поради продължителна хипотермия, силно пушене, стресови състояния и други. Освен това, на фона на симпатично влияние:

 • съединителните тъкани растат в стената на съда;
 • съдовата стена се удебелява;
 • еластичността се губи;
 • образуват се кръвни съсиреци;
 • пулсът на стъпалото изчезва (дистална част на крака);
 • пулсът е запазен върху бедрената артерия.

По-рано сме писали за мозъчните артерии и препоръчваме маркиране на тази статия.

Извършва се реовазография за откриване на артериален приток, USAS - ултразвуково ангиосканиране за изследване на съда или / и дуплекс сканиране - ултразвукова диагностика с доплер изследване.

 • извършва се лумбална симпатектомия;
 • използва се физиотерапия: UHF, електрофореза, токове на Бернар;
 • се извършва комплексно лечение със спазмолитици (No-shpa или Galidor) и десенсибилизиращи лекарства (Claritin);
 • премахване на етиологични фактори.

Облитериращ тробангиит (болест на Буергер)

Това рядко заболяване се проявява като заличаващ ендартериит, но протича по-агресивно поради мигриращ тромбофлебит на повърхностни вени. Болестите обикновено преминават в хроничен стадий, като периодично се обострят.

Терапията се използва както при ендартериит. Ако се появи венозна тромбоза, приложете:

 • антикоагуланти - лекарства за намаляване на съсирването на кръвта;
 • антитромбоцитни средства - лекарства за възпаление;
 • флеботропни лекарства;
 • тромболиза - прилагат се лекарства, които разтварят тромботичните маси;
 • с плаващ тромб (прикрепен с една част) - тромбоемболия (монтиран е кава филтър, долната куха вена е аплицирана, феморалната вена е лигирана);
 • предписват еластична компресия - носенето на специален чорап.

Тромбозата на вените е образуването на кръвни съсиреци (тромби) в съдовете. Това е опасно заболяване: кръвен съсирек може да отчупи стените и да влезе във всеки орган с кръвния поток, което води до различни усложнения и дори смърт.

Заличаваща атеросклероза

Атеросклероза облитерираща се среща при 2% от населението, след 60 години - до 20% от всички случаи

Нарушеният метаболизъм на липидите може да стане причина за заболяването. С повишено съдържание на холестерол в кръвта, съдовите стени са инфилтрирани, особено ако преобладават липопротеините с ниска плътност. Съдовата стена е увредена от имунологични нарушения, хипертония и тютюнопушене. Болестта се усложнява от съпътстващи състояния: захарен диабет и предсърдно мъждене.

Симптомите на заболяването са взаимосвързани с неговите 5 морфологични етапа:

 • долипид - пропускливостта на ендотела се увеличава, разрушаване на базалната мембрана, влакната: настъпва колаген и еластичност;
 • липоиден - с развитието на фокална липидна инфилтрация на артериалната интима;
 • липосклеротичен - с образуване на фиброзна плака в интимата на артерията;
 • атероматозен - с разрушаването на плаката се образува язва;
 • атерокалцинозен - с калциране на плаката.

Болка в прасците и периодично накуцване се появяват отначало при ходене на относително дълги разстояния, поне 1 км. При повишена мускулна исхемия и при труден достъп до кръв от артериите, пулсът на краката ще бъде запазен или отслабен, цветът на кожата няма да се промени, мускулната атрофия няма да настъпи, но окосмяването в дисталните части на краката ще намалее (хипотрихоза), ноктите ще станат чупливи и склонни към появата на гъбички.

Атеросклерозата може да бъде:

 • сегментарен - процесът обхваща ограничен участък от съда, образуват се единични плаки, след което настъпва пълно запушване на съда;
 • дифузно - атеросклеротична лезия покрива дисталното легло.

В случай на сегментарна атеросклероза се извършва маневрена операция на съда. В случай на дифузен тип не остават „прозорци“ за байпас или имплантиране на протезата. Такива пациенти получават консервативна терапия, за да забавят появата на гангрена..

Има и други заболявания на артериите на долните крайници, като разширени вени. Лечението с пиявици в този случай ще помогне в борбата с това заболяване..

Гангрена

Проявява се в етап 4 с цианотични лезии на краката: пети или пръсти, които впоследствие почерняват. Лезиите са склонни да се разпространяват, сливат, включват в процеса проксималните части на стъпалото и подбедрицата. Гангрена може да бъде суха или мокра.

Суха гангрена

Разполага се в некротична област, ясно отделена от други тъкани и не се разпространява по-нататък. Пациентите имат болка, но няма хипертермия и признаци на интоксикация, евентуално спонтанно отхвърляне на място с тъканна некроза.

Важно. Лечението се провежда консервативно за дълго време, така че хирургичната травма да не доведе до засилен некротичен процес.

Предписват се физиотерапия, резонансна инфрачервена терапия, антибиотици. Те се лекуват с Iruksol маз, пневмопрес терапия (хардуерен лимфодренажен масаж и др.), Физиотерапевтични упражнения.

Мокра гангрена

 • синкави и черни области на кожата и тъканите;
 • хиперемия в близост до некротичния фокус;
 • гнойно отделяне с отвратителна миризма;
 • интоксикация с появата на жажда и тахикардия;
 • хипертермия с фебрилни и субфебрилни стойности;
 • бързо прогресиране и разпространение на некроза.

В усложнено състояние:

 • тъкани с лезии се изрязват: мъртвите области се ампутират;
 • бързо възстановяване на кръвоснабдяването: чрез шунтове насочете кръвния поток около засегнатата област, свързвайки изкуствения байпас с артерията зад увредената зона;
 • извършва се тромбоендертеректомия: атеросклеротичните плаки се отстраняват от съда;
 • използвайте балонна дилатация на артерията.

Артериите, стеснени от плака, се разширяват с ангиопластика

Важно. Ендоваскуларната интервенция включва поставяне на балонен катетър на тясно място в артерията и надуването му за възстановяване на нормалния кръвен поток. При балонна дилатация се поставя стент. Той няма да позволи стесняване на артериите в увредената зона.

Белодробната емболия е животозастрашаващо състояние, което завършва със смърт в почти 90% от случаите. Какво представлява белодробната тромбоза, какви са симптомите и причините? Колко дълго живеят с такава патология и има ли методи за лечение? Нека да разгледаме отблизо.

Оклузия

Запушването на артериите на долните крайници или запушването на артериите в повечето случаи се случва внезапно поради травма, съдова аневризма или патологични кръвни съсиреци. Например при емболия кръвен съсирек или въздушен мехур, мазнина или подвижен съсирек запушват съда.

Задържането на емболите се случва в местата на бифуркация, където артериите се разделят на две. Признаците на запушване могат да доведат до смърт, следователно, ако болката в крака под мястото на запушване, която не може да бъде облекчена чрез промяна на положението на крака, трябва да се обадите на линейка.

Ако пулсът изчезне близо до артерията на бедрото, тогава трябва да се търси оклузията под бедрото. Ако бедрената артерия пулсира, но под коляното няма признаци на пулсация, тогава съдът е запушен под коляното или малко под.

Обърнете внимание на цвета на кожата. Под запушването тя става бледа и по-късно се появяват цианотични петна. Здравият крак ще бъде по-топъл от засегнатия..

Чрез парестезии (изтръпване, пълзене, изтръпване) можете да подозирате нарушение на кръвообращението. Изтръпналите петна губят чувствителност при допир и по-късно не изпитват болка.

Освен това функцията на крайника се нарушава и настъпва неговата парализа.

Важно! Трябва да се потърси лекар в рамките на 4-6 часа от момента на появата на първите признаци - постоянна болка и липса на пулс. В противен случай ще дойде гангрена.

Вена на крака и запушване на артерията

По време на лечението се провежда терапия: директно (инжекции на хепарин, хирудин, натриев хидроцитрат, клексан) и индиректни антикоагуланти (таблетки варфарин, фениндион, аценокумарол) за освобождаване на лумена на съда от кръвен съсирек.

Важно. Тромболитиците (стрептокинази, урокинази, проурокинази, тенектеплаз) се предписват сравнително рядко, тъй като често причиняват алергични реакции и усложнения.

Операцията се извършва с помощта на обща анестезия при тежки запушвания на вените и артериите.

 • Предишна Статия

  Причини за болка в долната част на гърба и долната част на корема при жени и мъже

Статии За Бурсит

плантарна повърхност

1 - пета мрежа;

2 - задна тибиална артерия;

3 - медиална плантарна артерия;

4 - странична плантарна артерия;

5 - дълбока плантарна арка;

6 - плантарни метатарзални артерии;

7 - собствени плантарни цифрови артерии